Preventie- & Integriteitsbeleid

Omdat ons duikteam (DTN) werkt met vrijwilligers en kwetsbare groepen, waaronder (jonge) kinderen, willen wij een gedegen preventie- en integriteitsbeleid voeren.

Dat beleid bestaat uit een aantal vastgestelde punten:

1. Gedragscode

DTN hanteert een gedragscode. Dit is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen, waaronder minderjarigen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door onze vrijwilligers en begeleiders.

In deze code verwoorden wij ook de richtlijnen die SSI oplegt aan de omgang van instructeurs/divemasters (SSI pro) met kinderen. Iedere SSI pro onderschrijft deze richtlijnen door zijn actieve lidmaatschap van SSI.

2. Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, begeleiders en minderjarigen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Het bestuur van DTN vindt het belangrijk dat er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld.  De taken van deze vertrouwenspersoon zijn:

  • het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • het desgewenst begeleiden, als het lid zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of bestuur
  • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • het adviseren en ondersteunen van begeleiders en bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon van DTN is:

Dr. Astrid Quintus
a.c.quintus@gmail.com

3. Aanstellingsbeleid

Niet iedereen kan begeleiders of vrijwilliger bij DTN worden. Daarvoor gelden sowieso specifieke eisen op gebied van duik- en snorkelvaardigheden en EHBO, maar zeker ook een intakegesprek door 2 leden van het bestuur, waarbij we ingaan op ervaring in soortgelijke functies en de motivatie.
Daarnaast eisen wij van alle vrijwilligers/begeleiders een VOG.