Inschrijven & Prijzen

Duikcursus / Lidmaatschap

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in.
U ontvangt van Duikteam Nederweert spoedig bericht.

Het verschuldigde lidmaatschap wordt middels automatische incasso ingehouden. U ontvangt hiervoor een machtigingsformulier van onze penningmeester.

Cursusgelden dienen binnen 30 dagen voor aanvang cursus/opleiding overgemaakt te zijn op Rabobank NL29RABO0166966215 t.n.v. Duikteam Nederweert. Eventuele kortingsbon/kadobon vermelden bij "bijzonderheden", meteen zelf verrekenen en op de eerste cursusdag inleveren.

Mocht de aanvangsdatum cursus NIET bekend zijn, neem dan contact op met: info@duikteamnederweert.nl

Lidmaatschap van Duikteam Nederweert

Voor het volgen van een cursus is lidmaatschap van het duikteam vereist. Zie voor de kosten van het lidmaatschap het formulier hieronder. De contributie wordt geïnd in twee termijnen via automatische incasso. Daarvoor is een machtiging noodzakelijk.

Voor het volgen van een vervolgcursus moet je een kopie van de behaalde brevetten te kunnen overleggen.

U dient tevens kennis te dragen van onze Privacy Verklaring en dit bevestigen op het aanvraagformulier. Zonder deze bevestiging kunt u geen lid worden van ons duikteam.

Bij 3 of meer volwassen leden binnen een gezin geldt een korting van € 15,- op de contributie, vanaf het derde lid, per jaar